Regulament

Click aici ca să intraţi pe chat de pe kiwi


Actualizat pe 8 februarie 2023


PREAMBUL

Art. 1. Comunitatea acceptă sugestii pentru a îmbunătăţi acest regulament.

Art. 2. Nu trebuie să fiţi neapărat ircop pentru a contribui cu sugestii la aceasta secţiune.

Art. 3. Experienţa de a fi fost nedreptăţit pe un canal IRC poate concede înţelepciunea necesară pentru a vedea unele chestiuni destul de clar.

Art. 4. Operatorii de canal, admin-ii şi owner-ii din alte comunităţi de chat IRC au acordul comunităţii noastre pentru a se inspira din acest regulament sau chiar şi pentru a-l copia.

Art. 5. Aceia care vor să întrebuinţeze acest text în comunităţile lor trebuie să menţioneze public că s-au inspirat sau că au preluat textual materialul din site-ul comunităţii IRC a lui gasconheart.

PARTE I

Regulile canalelor #romanian, #gascon şi #trivia

TITLU I

Definiţii

Art. 6. De-a lungul acestui document, termenul “comunitatea” se referă la conducerea acestei colectivităţi. Conducerea comunităţii se compune de,

 1. responsabilul canalelor #romanian, #gascon şi #trivia, şi

 2. owner-ul reţelei.

Art. 6. Owner-ul acestei reţele de chat IRC este mattf.

Art. 7. Responsabilul canalelor #romanian, #gascon şi #trivia este gasconheart.

Art. 8. Ca owner al reţelei, mattf are autoritate asupra întregii reţele.

Art. 9. Operatorul are autoritate asupra unui canal.

 1. Operatorul canalelor #romanian, #gascon şi #trivia este gasconheart.

 2. Acest regulament se aplică numai în acele canale al căror operator este gasconheart.

Art. 10. Se înţelege prin termenul de “user” sau utilizator acea persoană care, folosind un dispozitiv electronic, precum calculator, smartphone, iPhone, tablet, sau echivalent, şi executând un client IRC, accesează adresa irc.dot.org.es.

Art. 11. Se înţelege prin regulament sau protocol acest document.

 1. Regulamentul este creat de responsabilul canalelor #romanian, #gascon şi #trivia, în consultaţii cu owner-ul reţelei, operatorii ocazionali ai canalelor, şi utilizatorii de încredere.

 2. Regulamentul se va actualiza periodic.

 3. Toţi utilizatorii sunt obligaţi să cunoască regulamentul.

 4. Folosirea canalelor #romanian, #gascon şi #trivia din serverul de chat irc.dot.org.es implică acceptarea acestui regulament.

 5. Au întâietate asupra acestui regulament legile referitoare la activităţile online în ţara unde este amplasat fizic serverul.

 6. Serverul IRC accesibil prin adresa irc.dot.org.es se află amplasat fizic în Republica Federală Germania, Uniunea Europeană.

TITLU II

Relaţia dintre utilizatori

CAPITOL I

Despre limbajul acceptabil

Art. 12. Limbajul vulgar este descurajat. În viața reală, a folosi cuvântul urât în momentul potrivit este o artă. Cuvintele vulgare nu sunt interzise pe canalele noastre, ci descurajate.

CAPITOL II

Despre numele acceptabile de utilizator

Art. 13. Numele sau fragmentele de nume care indică orientarea sexuală (bi, gay, les, etc.) nu sunt interzise. Pe canalele noastre de chat utilizatorii au posibilitatea să flirteze.

Art. 13.2. Nu se permite a include numere de telefon în nick şi nicăieri altundeva să fie accesibil prin /whois. Nu se permite a include nici măcar propriul număr de telefon, de vreme ce asta ar implica ca autorităţiile canalului să verifice autenticitatea presupusului număr, ceea ce pur şi simplu nu o să se întâmple.

CAPITOL III

Limba şi limbile chatului

Art. 14. Pe canalele #romanian, #gascon şi #trivia limba nu este o condiţie.

Art. 15. Limba canalului #romanian nu este obligatoriu limba română.

Art. 16. Utilizatorii care nu ştiu limba celorlalţi utilizatori pot folosi bot-ul translator.

Art. 17. Operatorii de canal vor învăţa pe utilizatori cum se foloseşte bot-ul translator.

CAPITOL IV

Despre relaţia dintre utilizatori

SECŢIUNE 1

Lipsa de respect şi consecinţele sale

Art. 18. Utilizatorii trebuie să se respecte.

Art. 19. Utilizatorii care jignesc sau insultă pot fi daţi afară din reţea.

Art. 20. Comunitatea nu va tolera spam-ul, propaganda, flood-ul, atacurile DDoS, îndemnuri la ură, îndemnuri la a desfăşura activităţi ilegale, si nici comportamentul abuziv de nici un fel. Vezi şi Capitolul V.

Art. 21. Comunitatea nu va tolera dezvăluirea de date personale ale utilizatorilor de către alţi utilizatori, chiar şi operatori sau admin-i, pe canale sau pe mesaje private directe.

Art. 22. Tratarea datelor personale se încadrează în competenţa Legii pentru Protecţia Datelor, în vigoare în Germania din 20 mai 2021, precum şi a Regulamentului General pentru Protecţia Datelor al Uniunii Europene.

Art. 23. Operatorii de canal vor interveni mereu când se constată dezvăluirea de date personale pe serverele comunităţii noastre. Infractorul poate primi kick, ban sau g-line pentru faptele sale, şi în cazurile grave datele infractorului, precum adresa de IP şi Internet Service Provider al său, vor fi comunicate autorităţilor.

SECŢIUNE 2

Rezolvarea conflictelor dintre utilizatori

Art. 24. Pentru a rezolva conflicte între utilizatori, utilizatorii sunt îndemnați să se adreseze unui operator de canal.

Art. 25. Dacă încercarea de a rezolva un conflict se produce pe canal şi aceasta se lungeşte, nu trebuie permis ca rezolvarea conflictului să fie tema dominantă din canal. În acest caz, un operator va invita pe utilizatorii implicaţi în conflict să se mute pe alt canal, fie unu existent şi gol, fie unul creat ad hoc de operator, împreună cu operatorul care mediează.

Art. 26. Utilizatorii care nu se suportă unii pe alţii sunt rugați să se includa pe lista de ignore.

Art. 27. Articolul 23 priveşte şi pe operatorii de canal.

CAPITOL V

Atitudinea comunităţii faţă de discriminare

Art. 28. Nu o să se tolereze pe canale discriminarea de nici un fel, pe motive etnice, politice, lingvistice, naţionale, religioase, sexuale, de vârstă, profesionale, etc.

Art. 29. Comunitatea nu o să tolereze instigarea la ură pe nici un motiv. Operatorii de canal vor atenţiona verbal pe infractor. În caz în care comportamentul problematic persistă, operatorul poate să dea kick utilizatorului responsabil de comportamentul problematic, şi mai departe poate să-i dea ban sau chiar g-line cu acordul owner-ului.

Art. 30. Dacă ar fi nevoie, comunitatea va contacta ISP-ul utilizatorilor abuzivi şi va preda autorităţilor competente datele lor.

CAPITOL VI

Despre natura relaţiei utilizatorului cu comunitate

Art. 31. A folosi acest server IRC este un privilegiu şi nu un drept.

PARTE II

Conduita așteptată de la operatorii de canal

TITLU I

Datoriile operatorilor

Art. 32. Operatorii trebuie să garanteze ordinea pe canal.

Art. 33. Conduita operatorilor trebuie să fie exemplară.

Art. 34. Comunitatea va considera mai grav dacă un operator folosește un limbaj nepotrivit sau dacă are o atitudine neadecvată, decât un utilizator.

Art. 35. Operatorii trebuie să ofere un bun venit amical noilor utilizatori.

Art. 36. Operatorii trebuie să se ofere să-i învețe comenzi IRC pe noii utilizatori.

Art. 37. Operatorii vor invăţa cu răbdare pe noii utilizatori cum se foloseşte translator bot.

TITLU II

Retalierile adecvate împotriva utilizatorilor conflictivi

Art. 38. A pedepsi un utilizator cu g-line trebuie să fie mereu ultima resursă.

Art. 39. Aflat în faţa unui utilizator agasant, operatorul trebuie sa urmeze aceşti paşi şi în această ordine:

 1. Să atenţioneze verbal pe utilizatorul conflictiv, anume să-i zică să înceteze cu conduita sa indezirabilă.

 2. Să-l roage să plece de pe canal sau din reţea de bună voie până consideră că poate să se întoarcă ca să se integreze în colectivitate.

 3. Să-i dea kick din canal.

 4. Să-i dea ban.

 5. Să apeleze la owner-ul reţelei ca să-i dea g-line.

Art. 40. O excepţie explicită la Art. 39 o constituie situaţia în care un operator sau owner-ul trebuie să reacţioneze repede la un flood evident rău-intenţionat. În acest caz este admisibil un kick, un ban sau un g-line prompt.

Art. 41. Trebuie mereu să existe un motiv pentru a da kick, ban sau g-line unui utilizator. Operatorii trebuie să ţină minte mereu că a da afară pe cineva poate fi un gest dezagreabil şi antipatic, care poate genera în utilizator o puternică senzaţie de a fi nedreptăţit.

Art. 42. Comunitatea nu va tolera să se dea afară pe cineva numai din motive personale.

Art. 43. Utilizatorul gonit trebuie să fie un deranj obiectiv pentru canal în ansamblul său, nu numai pentru operatorul care îl dă afară.

Art. 44. Atunci când comportamentul deranjant al unui utilizator este compatibil cu activitatea unui client IRC lăsat nesupravegheat, chiar dacă este posibil ca utilizatorul să nu citească pe moment, sau de loc, mesajul, operatorul trebuie să-i comunice respectuos că urmează să fie dat afară.

Art. 45. Atâta timp cât nu este evident că comportamentul eratic se datorează activităţii umane, se va acorda beneficiul dubiului, şi se va cere scuze în timp ce se dă afară pe utilizator.

Art. 46. Că cineva este un deranj obiectiv pentru canal este greu sau chiar imposibil de a determina categoric.

Art. 47. Comunitatea apelează la buna credinţă a operatorilor în aplicarea Art. 46.

Art. 48. Operatorul trebuie sa aibă convingerea sinceră că utilizatorul pe care urmează să-l dea afară este un deranj pentru canal. Astea fiind spuse, comunitatea poate considera plângerile utilizatorilor care au fost daţi afară, dacă sunt formulate respectuos, cazul lor se poate reconsidera, şi aceştia ar putea fi readmişi în colectivitatea de utilizatori din canalele noastre.

TITLU III

Obligaţia confidenţialităţii

CAPITOL I

Informaţia privată

Art. 49. Nu se permite ca utilizatorii sau operatorii să dezvăluie pe canal informaţia transmisă prin mesaje private. Vezi şi Art. 22 şi 23 în legătură cu prevederile legii.

Art. 50. Operatorii pot deţine mai multe informaţii despre un utilizator decât un utilizator care nu este operator, cum ar putea fi informaţia de tip tehnic.

Art. 51. Nu se va tolera ca un operator să dezvăluie pe canal asemenea informaţie confidenţială.

Art. 52. Ca un operator să dezvăluie pe canal că un utilizator dă comanda /whois asupra lui sau asupra oricui altcuiva e tot una cu a copia pe canal informaţie despre un utilizator obţinută prin mesaje private.

Art. 53. Un operator care va face aşa ceva va fi avertizat prima dată, şi i se va retrage condiţia de operator în caz că insistă cu asemenea conduită.

Art. 54. Comunitatea recunoaşte dreptul oricărui utilizator de-a folosi confidenţial comenzile IRC valabile în comunicarea lui cu serverul, inclusiv comanda /whois asupra oricărui alt utilizator, operator sau owner-ul.

Art. 55. Comunitatea înştiinţează pe utilizatori că chaturile, adică discuţiile petrecute pe canale, por fi salvate şi păstrate pentru monitorizarea de către operatori. Monitorizarea chaturilor se înţelege ca un feedback care contribuie la a îmbunătăţi condiţiile generale ale chatului precum şi experienţa utilizatorilor.

CAPITOL II

Calitatea de operator ca opusă calităţii de utilizator

SECŢIUNE 1

Abuzul de calitatea de operator

Art. 56. Un operator de canal este în acelaşi timp şi un utilizator.

Art. 57. În ceea ce priveşte regulamentul canalelor noastre, trebuie separată calitatea de utilizator de calitatea de operator.

Art. 58. Este inadmisibil ca unui utilizator să-i fie frică să fie dat afară (kick, ban sau g-line) daca îşi explică punctul de vedere unui operator într-un privat.

Art. 59. O conversaţie într-un privat între un utilizator şi un operator este considerată o conversaţie între doi utilizatori, şi comunitatea noastra nu va admite retalieri cu puteri de operator împotriva unui utilizator motivate de conţinutul unei comunicări private între doi utilizatori, chiar dacă unul din ei mai are, ca ceva aparte, condiţia de operator.

Art. 60. Merită kick, ban sau g-line aceia care sunt un deranj obiectiv pentru canal, şi sub nici o formă cei care supără sau sunt percepuţi că supără, pe un operator.

Art. 61. Operatorul care îşi va folosi privilegiile de operator pentru retalieri personale la o agresiune, reală sau percepută, produsă într-un mesaj privat, îşi va pierde condiţia de operator.

SECŢIUNE 2

Obligaţia unui operator de a se comporta ca un utilizator

Art. 62. Un operator care în condiţia lui de utilizator are diferenţe insurmontabile într-un privat cu alt utilizator este obligat să folosească uneltele care le are un utilizator la dispoziţie, ca de exemplu comanda /ignore.

SECŢIUNE 3

Limbajul aşteptat şi cel permis unui operator

Art. 63. Comunitatea descurajează limbajul ofensiv în general, dar în mod particular la operatori.

Art. 64. Cu o oarecare proporţionalitate, este admis ca un operator să se apere folosind şi el, punctual, un limbaj nepotrivit dacă este insultat.

Art. 64.2. Este considerat disproporţionat, şi prin urmare este strict interzis, ca un user sau un operator să insulte de mamă, familie, morţii etc. fie ca provocare, fie ca răspuns.

Art. 65. Comunitatea nu va tolera ca un operator să folosească primul un limbaj ofensiv la adresa unui utilizator, chiar dacă utilizatorul este un deranj evident pentru canal din alte motive.

Art. 66. A fi grosolan cu utilizatorii poate să ducă la retragerea privilegiilor de operator; cu excepţia, cum scrie în Art. 64, “auto-apărării”, şi cu proporţionalitate.

Art. 67. O insultă iniţială din partea unui utilizator nu o să îndreptăţească pe un operator să insulte de zece ori mai tare, mai vulgar, mai lung, sau mai mult.

Art. 68. O insultă iniţială de la un utilizator nu o să transforme în acceptabilă o serie interminabilă de jigniri reciproce între acest utilizator şi alt utilizator sau un operator.

SECŢIUNE 4

Dobândirea calităţii de operator

Art. 69. Vizitatorilor fideli li se poate încredința temporar responsabilitatea de a fi operatori.

PARTE III

Relaţia dintre comunitatea noastră şi alte comunităţi

TITLU I

Colaborarea de indivizi particulari cu comunitatea noastră

Art. 70. Utilizatorii pot colabora cu acest server în mod permanent şi să devină şi operatori permanenţi.

Art. 71. Utilizatorul care consideră că are ceva de oferit comunităţii este rugat să ne scrie cu propunerea sa.

Art. 72. Utilizatorii por colabora cu bot-uri, jocuri, sau activităţi care ar putea îmbogăţi comunitatea.

Art. 73. Comunitatea va considera posibilitatea de a colabora cu utilizatori din domeniul calculatoarelor şi care au cunoştinţe de administrare de servere.

TITLU II

Relaţia dintre comunitatea noastră şi alte comunităţi

Art. 74. A fi operator sau utilizator în canalele noastre din acest server IRC nu este incompatibil cu a fi utilizator, operator sau owner la alte servere IRC.

Art. 75. Nu este interzis a menţiona alte servere IRC pe canale noastre. Menţionarea lor repetată însă ar putea fi considerată ca reclamă şi utilizatorul suspectat de asemenea conduită va fi atenţionat sau dat afară.

Art. 76. Toate consecinţele prevăzute de acest protocol asupra utilizatorilor în cazul încălcării regulilor se referă exclusiv la fapte comise/produse în aceste canale sau în acest server, şi nicidecum la fapte presupus întâmplate în alte servere. Operatorii nu vor ţine cont niciodată de plângeri la adresa unui utilizator în legătură cu fapte care au avut loc, sau care se presupune că au avut loc, oriunde altundeva decât pe canalele noastre sau serverul nostru.


Home page · Email us at gasconheart_irc_chat@gmx.com.